Domů
Uživatel
0
V košíku nejsou žádné položky.

0


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Náš e-shop Wayfarer, společnosti X-Trader.cz, s. r. o., DIČ: CZ 278 55 660, se sídlem v Havířově, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31830 (dále jen „správce“) jasně a otevřeně sděluje, jak zpracovává Tvé osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

Respektujeme Tvé právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předáváme, jaká máš práva a mnoho dalšího.

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritní ve všem, co děláme.

Tvá důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme Tvou kontrolu nad svými osobními údaji a digitálním obsahem a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Nikdy nebudeme žádat o více informací, než potřebujeme. 

Jaké osobní údaje od Tebe požadujeme?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytneš, například když si něco objednáš, obrátíš se na nás nebo poskytneš hodnocení nákupu nebo zboží. Osobní údaje, které nám poskytneš, zahrnují jak povinné údaje: kontaktní informace a platební údaje, tak nepovinné. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžeš nakoupit. Dobrovolně nám sděluješ osobní údaje tam, kde Tě žádáme o udělení souhlasu, např. u registrace, u zasílání newsletteru, poradny, diskuze, recenze a další, v rozsahu tam uvedeném.

Jak Tvé osobní údaje využíváme?

Tvé údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

 • Vytvořit a spravovat Tvůj osobní účet (registrace)
 • Zpracovat Tvé objednávky, doručit zboží, vyřídit vrácení zboží nebo jejich reklamace
 • Zasílat aktuální informace o stavu Tvé objednávky prostřednictvím emailu a sms zpráv
 • Kontaktovat Tě v případě problémů s doručením Tvého objednaného zboží
 • Odpovědět na Tvé dotazy a informovat Tě o nových a změněných službách
 • Zasílat Ti obchodní sdělení o aktuálních akcích a slevách (newsletter)
 • Spravovat Tvůj účet a kontrolovat Tvou platební morálku
 • Provádět analýzy, abychom Ti poskytli relevantní zboží
 • Zasílat dotazníky spokojenosti s cílem dát Ti možnost ovlivnit naši nabídku a služby
 • Testovat a zlepšovat naše systémy, prostřednictvím kterých poskytujeme své služby
 • Zabránit zneužití našich služeb

Tvé osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro níže uvedené účely:

 • u nákupu s registrací i bez registrace na dobu 15 let s tím, že nová lhůta počne běžet ode dne, kdy uskutečníš poslední objednávku,
 • u hodnocení nákupu nebo zboží po dobu 5 let,
 • u zasílání obchodních sdělení bez uskutečnění nákupu, kontaktního formuláře, chatu, dotazu na produkt apod. na dobu jednoho roku,
 • nebo po zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Poté budou Tvé osobní údaje smazány, nebudeš-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

Přihlášením k odběru zpravodaje - newsletterů dobrovolně souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, jména a pohlaví za účelem marketingových a obchodních aktivit správce, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb.

Souhlas je svobodný a lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje provozovatele.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

Budeme Tě chránit

Zlepšujeme služby. Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu Tvých údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. V tuto chvíli připravujeme možnost platby kartou, a aby byly tyto platby u nás co nejbezpečnější, všechny informace jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. To znamená, že informace prochází přes zabezpečené připojení a že Tvé údaje o platební kartě nemohou externí strany přečíst. Při platbě kartou spolupracujeme s autorizovaným platebním zprostředkovatelem, který nám pomáhá přímo u Tvé banky ověřit, že karta je platná pro nákupy. Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s Tebou. Údaje, které jsme od Tebe shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

Rozhodneš se, kolik s námi sdílíš

Abychom Ti poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používány. To znamená, že když používáš náš web, zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji využívány a jaké akce spouštějí chybové zprávy. Nicméně, pokud se Ti nelíbí sledování, můžeš si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit soubory cookies.

Vybíráme poskytovatele služeb, kterým můžeme důvěřovat

Tvé údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

Jaká jsou Tvá práva?

Máš právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o Tobě uchováváme (bezplatně jednou za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžeš požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Tvé údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máš právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máš právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máš-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžeš obracet na kontaktní adresu: X-Trader.cz, s.r.o., Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov-Město.

Neexistuje soukromí bez zabezpečení

Zabezpečené služby pomáhají uchovat osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti Ti můžeme nabídnout skutečně bezpečné digitální služby. 

Pozor,

bohužel si náš nový systém nepamatuje
tvé staré heslo, ale nezoufej!

Nové heslo ti dorazí v informačním e-mailu.